Pentingnya Muhasabah

Pentingnya Muhasabah

Muhasabah (menghisab) diri, dalam pandangan Haris bin Asad al-Muhasibi, adalah pangkal takwa. Ia berkata, “Pangkal ketaatan adalah sikap wara (waspada terhadap dosa). Pangkal wara adalah takwa. Pangkal takwa adalah muhâsabah diri. Pangkal muhâsabah diri adalah sikap...
Allah Maha Pengampun

Allah Maha Pengampun

Allah Sang Maha Pengampun   Allah SWT tentu membenci hamba-Nya yang bermaksiat kepada-Nya. Namun demikian, Allah sesungguhnya Maha Pengampun. Allah Maha Penerima tobat hamba-hamba-Nya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Betapun besar dosa yang dilakukan sang...
Al-Quran Sebagai Penyembuh

Al-Quran Sebagai Penyembuh

AL-QURAN: OBAT LAHIR DAN BATIN Sahabat Wakaf, Allah SWT berfirman di dalam al-Quran (yang artinya): Hai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, penyembuh bagi ragam penyakit (yang ada) dalam dada, petunjuk serta rahmat bagi kaum Mukmin...
Jangan Takut Dianggap Aneh

Jangan Takut Dianggap Aneh

JANGAN TAKUT DIANGGAP ANEH KARENA BERUBAH Pernahkah Anda tiba-tiba dianggap aneh dan asing oleh lingkungan saat Anda tiba-tiba berubah? Dari shalatnya bolong-bolong, tiba-tiba berusaha untuk selalu shalat fardhu berjamaah di masjid? Dari tatapan mata yang biasanya...